Mekle
Visual Identity

Mekle er en digital plattform for mekling som løser konflikter raskt og rimelig. De er et alternativ til advokathjelp og lange rettsprosesser, og tilbyr å løse konflikter så smertefritt som mulig.

Å gå til en mekler handler om å få samtalen på nøytral grunn. Identiteten skal derfor reflektere nøytralitet, samtidig som den skal få hver part til å føle seg ivaretatt. De aller fleste som står i en tvist ønsker å løse saken sin, og de færreste ønsker å gå gjennom en krevende og kostbar rettssak. Det viktigste vi kan kommunisere er at det finnes en løsning som ikke trenger å tære på hverken tid eller penger.

Illustrations: Zarina Saidova